Realizacja 1-2 dni

Przystępne ceny

Pomagamy, doradzamy

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

§1. Postanowienia wstępne 

 1. Regulamin obowiązuje Sprzedającego oraz nabywających  towary  w  drodze  sprzedaży  wysyłkowej (Klienci).
 2. Sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona przez: MONIKA-DEKOR Monika Nowak z siedzibą w Łomna 136 32-720 Nowy Wiśnicz posiadającą numer NIP: 868-197-48-93 i numer REGON: 383770014, zwaną dalej Sprzedającym.
 3. Sprzedaż prowadzona jest jedynie drogą wysyłkową za wyjątkiem sprzedaży podczas prowadzenia stoiska reklamowego.
 4. Zawartość treści umieszczona na całym portalu weselneozdoby.pl nie przedstawia stanów magazynowych i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wszelkie uzgodnienia właściwości i specyfikacji przedmiotu w tym CENA, następują w umowie sprzedaży.

§2. Postanowienia ogólne 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży wysyłkowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wiążąca jest cena podana przez Sprzedającego na chwilę złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż otrzymany towar może różnić się od towaru prezentowanego na zdjęciach na stronie https://weselneozdoby.pl w wyniku różnych ustawień monitora(ostrość,kolor,naświetlenie) i nie rości z tego tytułu żadnych praw.
 3. Każdy zamawiany towar jest wykonywany wg. zamówienia klienta i jest dedykowany wyłącznie pod konkretne zamówienie. Każda dekoracja jest “fabrycznie” nowa i nie ma prawa posiadać znamion użytkowania.
 4. Zgodnie z powyższym punktem Sprzedawca nie przewiduje możliwości zwrotu zamówionych towarów co kupujący poświadcza akceptując swoje zamówienie. Każdy towar ma indywidualny styl/rodzaj zdobienia i jest wykonywany ręcznie.

§3. Składanie zamówień,  

 1. Zamówienia można składać całodobowo poprzez naszego maila firmowego, formularz zamówieniowy lub przez telefon.
 2. Klient dokonujący zakupu internetowo bez względu na formę zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura (informację o potrzebie faktury prosimy podawać w trakcie składania zamówienia i podaniu prawidłowego numeru NIP).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeżeli Klient nie spełnia warunków określonych niniejszym regulaminem lub też jeżeli w przeszłości Klient składał zamówienia, których realizacja nie dochodziła do skutku z winy Klienta.
 5. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru z tego powodu, że nie będzie on dostępny (lub też dostępny towar będzie uszkodzony) zawiadomi o tym niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Klienta. W chwili zawiadomienia Klienta o niedostępności towaru zawarta umowa wygasa.

§4. Termin dostawy, płatność i przesyłka. 

 1. Rzeczy zakupione w sprzedaży wysyłkowej mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na termin dostawy składa się termin wykonania zamówienia i termin dostarczenia towaru przez kuriera. Termin wykonania zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych (jeżeli Kupujący wybrał inny sposób zapłaty niż za pobraniem, powyższy termin liczy się od dnia otrzymania zapłaty. W okresach świątecznych, wyprzedaży oraz innych okresach wzmożonej sprzedaży łączny czas kompletacji i dostarczenia towaru może ulec wydłużeniu.
  Za dni robocze uważa się dni inne niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Przesyłka jest doręczana według wyboru Kupującego za pośrednictwem kuriera DHL lub kuriera pocztowego POCZTA POLSKA S.A. na podany przez Kupującego adres.
 4. Sprzedający nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z kurierem na konkretna godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada kurier.
 5. Płatność za nabyte towary może być dokonana przelewem na rachunek bankowy lub za pobraniem tj. gotówką do rąk doręczyciela.
 6. W momencie odbierania przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera czy zewnętrzne opakowanie (karton) nie jest uszkodzone (tzn. czy nie ma w nim dziury lub też czy nie jest otwarte/niedokładnie zamknięte). Jeśli takie uszkodzenie występuje Klient jest zobowiązany do  otwarcia paczki i  (w przypadku uszkodzenia towaru znajdującego się wewnątrz lub niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem) spisania w obecności kuriera protokołu odbioru (z opisem uszkodzeń/niezgodności).
 7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

§5. Odstąpienie od umowy przez Klienta 

 1. Wszystkie dekoracje i zdobienia oraz ozdoby wykonywane są ręcznie na indywidualne zlecenie klienta przez co nie podlegają prawu zwrotu zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Przedmiotem świadczenia są dekoracje i ozdoby nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  Każda rzecz jest wykonana na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta.
 3. Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już zrealizowane i jest przygotowane do wysyłki do Kontrahenta. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 50% kwoty zamówienia.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej Zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu przesyłki w obie strony oraz pokryciem 50% kwoty zamówienia.
 5. Wszelkie należności wynikające z niniejszego regulaminu zostaną przekazane do ściągania firmie windykacyjnej.
 6. Wyjątkiem od powyższych podpunktów są jedynie zamawiane produkty prefabrykowane takie jak: tablice ślubne na samochód, konfetti, tacki na obrączki, branzoletki świecące, naklejki na buty i inne tego typu.

§6. Reklamacje 

 1. Reklamacje produktów należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@weselneozdoby.pl
 2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar nowy i zgodny z wcześniejszymi ustaleniami.
 3. Z tytułu zakupu towarów w drodze sprzedaży wysyłkowej Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne określone z Kodeksie cywilnym.
 4. Sprzedający rozpatrzy składane reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor, wielkości lub proporcje towaru) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§7. Ochrona danych osobowych 

 1. Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas realizacji zamówienia zostają bezpośrednio po jego realizacji zlikwidowane. Firma Monika-Dekor nie przechowuje danych osobowych – podczas zamówienia zostają one wpisane jedynie na odrębny list przewozowy poczty polskiej lub innej który trafia do kuriera.
 2. Dane takie jak NR TELEFONU zostają wykorzystane wyłącznie do poinformowania klienta o wysłaniu do niego przesyłki.

§8. Postanowienia końcowe 

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej https://weselneozdoby.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej weselneozdoby.pl, zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach.
 3. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 02.07.2019 i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia.